2016-05-19


Kviečiame tapti VšĮ "Tatulos programa" nariais

Kodėl verta tapti VšĮ „Tatulos programa“ nariu?
•    Puiki galimybė pasidalinti bendrais interesais, mintimis, idėjomis su kitais nariais.
•    Narių pozicijos atstovavimas viešoje erdvėje (LR Seimas, Ministerijos, žiniasklaida ir kt. institucijos)
•    Gauti informaciją apie įstaigos veiklą ir ja naudotis
•    Būti išrinktam į įstaigos valdymo organus.
•    Išsikeltų tikslų siekimas bei įgyvendinimas motyvuotų bei susivienijusių žmonių grupėje pasiekiamas efektyviau nei tai darant pavieniui.
•    Pasiūlymų teikimas įstaigos veiklos gerinimui.
•    Dalyvauti įstaigos rengiamuose seminaruose, mokymuose, diskusijose, galimybė g
auti balus, dalyvaujant ES paramos programose.
•    Prisidėti prie ekologinio ūkininkavimo populiarinimo, skatinimo.


2016-05-19


Dėl ekologinio ūkininkavimo išmokų
Žemės ūkio ministerijai patikslinus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklių nuostatas, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praėjusią savaitę atnaujino paraiškų vertinimą ir  vykdo paramos mokėjimus.
 
NMA dės visas pastangas, kad parama ekologiškai ūkininkaujančius pasiektų iki gegužės 31 d. (taisyklėse numatytas terminas – birželio 30 d.).


2016-04-06


Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

Informuojame, kad balandžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014  –2020 metų programos    priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.
 
Su balandžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-272 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20    d. įsakymo Nr. 3D-286   „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis    ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“   pakeitimo“ galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/95f91eb00dfc11e6bae4eb98746971fa 
2016-04-25


VšĮ "Tatulos programa" veiklos ataskaita ir seminaras ekologiškai ūkininkaujantiems

  2016 m.  gegužės 3 d. (antradienį) 
  10 val. įvyks  visuotinis dalininkų susirinkimas.  Adresas: Vytauto g. 59, Biržai („Senjorų  seklyčioje“).
 11 val. Žemės ūkio  ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Ekoagros specialistai pristatys naujoves, aktualijas ir reikalavimus ekologiškai ūkininkaujantiems.

Kviečiame dalyvauti.


2016-04-11


Žemės ūkio ministerija kviečia teikti pastabas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu, buvo pakeistos š. m. balandžio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu. Atsižvelgus į socialinių partnerių pasiūlymus paraiškų priėmimas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ buvo sustabdytas. Paraiškos bus priimamos nuo š. m. gegužės 2 iki birželio 6 d.

Šiuo metu yra parengtas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektas. Jis yra įdėtas į Teisės aktų informacinę sistemą, kad visi norintieji galėtų su projektu susipažinti, pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1138921&p_org=13&p_fix=y). Gautieji pasiūlymai bus įvertinti, siekiant priimti tinkamą sprendimą dėl priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių.


2016-04-11Prekyba ekologiškais produktais


VšĮ „Tatulos programa“ ūkininkai prekiaujantys ekologiška produkcija               

PC „Panorama“, Vilnius, ūkininkai prekiauja antradienį - šeštadienį nuo 10 val. iki 17 val.

Pirmadienis

Neprekiaujama

Antradienis

Rokas Giedrikas

Kiršonių k., Biržų r.

Daržovės, prieskoniniai augalai, žalumynai

Trečiadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai

Kazimieras Žilys

Algimantų k., Raseinių r.

Vytinti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

Ketvirtadienis

Zita Rimkienė

Raudondvario k., Kauno r.

Daržovės, žalumynai

Kazimieras Žilys

Algimantų k., Raseinių r.

Vytinti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

Penktadienis

Arūnas Giedrikas

Kiršonių k., Biržų r.

Daržovės, prieskoniniai augalai, žalumynai

„Du medu“

Prienų r.

Duonos, pyrago gaminiai

Šeštadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai

Zita Rimkienė

Raudondvario k., Kauno r.

Daržovės, žalumynai

Sekmadienis

Neprekiaujama

Prie žemės ūkio ministerijos pastato kiekvieną trečiadienį nuo 11 val. iki 16 val.

Trečiadienis

Algirdas  Motiečius 

Vadagynės k., Pasvalio r.

Medus, žiedadulkės, bičių duonelė ir kt. bičių surinkti produktai

Trečiadienis

Egidijus Kukelka

Obelaukių k., Biržų r.

Medus ir jo produktai

Trečiadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai, prieskoniniai augalai

Trečiadienis

Kazimieras  Žilys      

Algimantų k., Raseinių r.

Rūkyti, vytinti, sūdyti  mėsos gaminiai

Trečiadienis

Petras  Panavas

Pavirinčių k., Molėtų k.

Įvairios daržovės, kiaušiniai ir kt. produkcija


2016-04-11


Prasidėjo pasėlių deklaravimas

        Balandžio 11 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Ūkininkai bei kiti žemės ūkio veiklos subjektai deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti galės iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 d.). Bendrojoje paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones.
 Bendrojoje paraiškoje 2016 m. galima prašyti paramos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-194 nauja redakcija išdėstytas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafikas.
       Atkreipiame dėmesį, kad paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę "Ekologinis ūkininkavimas" priimamos nuo 2016-05-02.


2016-04-06


Balandžio mėnesį renkamos paraiškos (NMA informacija)

          2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:
„Parama smulkiesiems ūkiams“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
„Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
„Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)“ – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
 
         Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;
„Ekologinis ūkininkavimas“;
„Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;
„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.

2016-04-06


Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

2016 m. balandžio 6 d. Žemės ūkio ministerija įsakymu Nr. 3D-185 patvirtino Įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, kurie patikslina eilę punktų ir papunkčių bei 1, 3 priedus.

2016-03-31


VšĮ "Tatulos programa" dalyvavo tarptautinėje žemės ūkio parodoje "AgroBalt 2016"

Tarptautinėje parodoje "AgroBalt 2016", kuri vyko "Žalgirio" arenoje, Kaune, 2016 m. kovo 31 - balandžio 2 d. Tatulos programos stende dalyvavo trys ekologiniai ūkiai: Angelės ir Vytauto Zurbų (Biržų rajonas), Daivos ir Arūno Giedrikų (Biržų rajonas), Romos Mačienės ūkis (Šiaulių rajonas).

Nuoširdus ačiū visiems.

Daugiau nuotraukų galerijoje2016-03-22


Įvyko konkursas parodomajam ekologiniam ūkiui kurti

VšĮ ,,Tatulos programa“, įgyvendindama ,,Šiaurės Lietuvos  karstinio regiono požeminiams vandenims  nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus  ūkininkavimo  metodams  plėtoti“ 2016-2018 metų veiksmų plano 3.1 priemonę 2016 m. kovo 3 d. paskelbė konkursą, siekiant įkurti parodomąjį ekologinį ūkį.
Komisija patvirtino laimėtoju Arūno Giedriko ūkį (adresas Šaltinio g. 10 Naciūnų k., Biržų r.), kuris atitiko bendruosius reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus augalų auginimui.
Šeimos ūkis ekologiškai ūkininkauja nuo 2003 m. Išskirtinis bruožas – didelė augalų įvairovė. Ūkyje auginama daugiau nei 50 augalų rūšių: bulvės, kopūstai, burokėliai, morkos, prieskoniniai augalai, šilauogės, juodieji serbentai, levandos ir kt.


2016-03-14Sveikinimas

VšĮ "Tatulos programa" sveikina Gerb. Almoną Gutkauską 70-ojo Jubiliejaus proga.
2016-03-14Konkursas

VšĮ "Tatulos programa" kviečia Šiaurės Lietuvos karstiniame regione ekologiškai ūkininkaujančius ūkininkus, dalyvauti parodomojo ekologinio ūkio konkurse.