2016-09-27Pagerbti pažangiausi 2016 m. Šiaurės Lietuvos ūkininkai


Konferencijoje buvo pagerbti2016 m. Šiaurės Lietuvos  pažangiausio ekologinio ūkio  konkurso nugalėtojai ir dalyviai.


Komisija, vadovaujama komisijos pirmininkės Prof. habil. dr. Vandos  Žekonienės lankė ūkius ir atsižvelgdama į konkurso nuostatų vertinimo kriterijus paskelbė 2016 m. pažangiausius ekologinius ūkius Šiaurės Lietuvoje:

Biržų r. ūkininkus Daivą ir Arūną Giedrikus už parodomojo išteklius ir aplinką tausojančio ekologinės daržininkystės ūkio kūrimą;

Rokiškio r. ūkininkus Kristiną ir Mindaugą Petkevičius už sėkmingą augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio vystymą ir kooperacijos plėtrą regione, bei istorinio paveldo tradicijų puoselėjimą;

Biržų r. ūkininkus Jurgitą ir Dainių Krivičius už augalininkystės ūkio derlingumo pasiekimą, išmintingai taikant atitinkamas rekomendacijas.


          LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius visiems nugalėtojams ir dalyviams įteikė ministrės pasirašytus padėkos raštus.

Visus konkurso dalyvius pasveikino konferencijoje dalyvavę Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Panevėžio ir Biržų žemės ūkio skyriaus vedėjai.
2016-09-27VšĮ „Tatulos programa“ konferencija


2016 m. rugsėjo 27 d. įvyko VšĮ „Tatulos programa“ konferencija. Jos metu buvo pristatytas ekologinio ūkininkavimo ir gamtosauginių priemonių Šiaurės Lietuvos karstiniame regione įgyvendinimas.


Dėkojame į konferenciją atvykusiems svečiams Seimo nario Aleksandro Zeltinio padėjėjai Zitai Pipirienei, Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių merams Valdemarui Valkiūnui ir Gintautui Gegužinskui, Prof. habil. dr. Vandai  Žekonienei, Prof. habil. dr. Antanui Svirskiui, Doc., dr. Juliui Taminskui, Dr. Stanislavai Maikštėnienei, LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojui Sauliui Jasiui bei vyriausioms specialistėms Jūratei Mikaliūnienei ir Agnei Prakapienei.


Konferencijos dalyviai turėjo galimybę pamatyti VšĮ „Tatulos programa“ ir UAB „Balticum TV“ bendrą kurtą projektą (filmą) „Pirmieji ekologinio ūkininkavimo žingsniai karstiniame regione“. Jį galite peržiūrėti čia


Konferencijos metu ŽŪM atstovė Agnė Prakapienė pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ statistiką ir naujoves.


VšĮ „Ekoagros“ Utenos filialo direktorė Neringa Mažeikytė apžvelgė sertifikavimo darbų ekologiniuose ūkiuose aktualijas.


Ekologinės žemdirbystės specifiką Šiaurės Lietuvos karstiniame regione apibūdino LAMMC Joniškėlio bandymų stoties direktorė  Dr. Stanislava Maikštėnienė.


Karstinio regiono paviršinio ir požeminio vandens tyrimus pristatė   Doc., dr. Julius Taminskas.


Problemos ekologinėje uogininkystėje išdėstė ūkininkas Adolfas Jasinevičius.
2016-06-19Kviečiame dalyvauti,

 

2016 m. rugsėjo 27 d. (antradienį) 10.00 val. VšĮ "Tatulos programa" organizuojamoje konferencijoje

„Ekologinio ūkininkavimo ir gamtosauginių priemonių Šiaurės Lietuvos karstiniame regione įgyvendinimo pristatymas“

 Renginio vieta - Biržų pilies arsenalo salė, J.Radvilos g. 3, Biržai

 Pridedama: Programa

 Laukiame Jūsų.
2016-06-17Patikslintas prekybos ekologiškais produktais grafikas
                                              VšĮ „Tatulos programa“ ūkininkai prekiaujantys ekologiška produkcija               

 PC „Panorama“, Vilnius, ūkininkai prekiauja antradienį - šeštadienį nuo 10 val. iki 17 val.

Pirmadienis

Neprekiaujama

Antradienis

10 – 17 val.

Rokas Giedrikas

Kiršonių k., Biržų r.

Daržovės, prieskoniniai augalai, žalumynai

  8 – 18 val.

Janina Milašienė

Pagrandų k., Zarasų r.

Medus, medaus produktai, vaistažolės

Trečiadienis

10 – 17 val.

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai

10 – 17 val.

Kazimieras Žilys

Algimantų k., Raseinių r.

Vytinti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

Ketvirtadienis

10 – 17 val.

Zita Rimkienė

Raudondvario k., Kauno r.

Daržovės, žalumynai

10 – 17 val.

Kazimieras Žilys

Algimantų k., Raseinių r.

Vytinti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

Penktadienis

10 – 17 val.

Arūnas Giedrikas

Kiršonių k., Biržų r.

Daržovės, prieskoniniai augalai, žalumynai

10 – 17 val.

„Du medu“

Prienų r.

Duonos, pyrago gaminiai

Šeštadienis

10 – 17 val.

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai

Zita Rimkienė

Raudondvario k., Kauno r.

Daržovės, žalumynai

Sekmadienis

10 – 18 val.

Janina Milašienė

Pagrandų k., Zarasų r.

Medus, medaus produktai, vaistažolės

 Prie žemės ūkio ministerijos pastato kiekvieną trečiadienį nuo 11 val. iki 16 val.

Trečiadienis

Algirdas  Motiečius 

Vadagynės k., Pasvalio r.

Medus, žiedadulkės, bičių duonelė ir kt. bičių surinkti produktai

Trečiadienis

Egidijus Kukelka

Obelaukių k., Biržų r.

Medus ir jo produktai

Trečiadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai, prieskoniniai augalai

Trečiadienis

Kazimieras  Žilys      

Algimantų k., Raseinių r.

Rūkyti, vytinti, sūdyti  mėsos gaminiai

Trečiadienis

Donatas  Panavas

Pavirinčių k., Molėtų k.

Įvairios daržovės, kiaušiniai ir kt. produkcija2016-06-14


Iki birželio 15 d. pateikti duomenis apie ekologinę produkciją

2015 m. pateikusieji paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, apie produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi pateikti sertifikuojančiai įstaigai iki birželio 15 d. Nepateikusieji reikalingos informacijos negaus likusios 50 proc. išmokų sumos.
 
Ekologinių ūkių valdytojai, pretenduojantys gauti išmokas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, kasmet privalo  pateikti   informaciją (sudarytą buhalterinių apskaitos dokumentų pagrindu) apie užaugintą ir patiektą rinkai produkciją. Einamaisiais metais  iki   sausio 15 d. jie turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ir visos turimos  produkcijos likučius. Jeigu produkcija ar dalis produkcijos praeitais metais nebuvo patiekta rinkai – ne vėliau kaip iki birželio 15 d. būtina pateikti informaciją apie turimos produkcijos likučius nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai). Pažymėtina, kad   informaciją apie ekologinės produkcijos realizavimą (užpildytą 11 lentelę) būtina pateikti sertifikuojančiai įstaigai VšĮ „Ekoagros“.2016-06-09


Seminaras ekologinės gamybos tema

2016-06-21 9 val. 30 min. VšĮ "Tatulos programa" ir LAMMC Joniškėlio bandymų stotis organizuoja seminarą ekologinės gamybos tema. Seminarą sudarys dvi dalys:
1.  Pirmoje dalyje bus pristatomi naujausi tyrimai ekologinėje žemdirbystėje;
2. Antroje dalyje bus skaitomas pranešimas tema "Žieminių javų, vasarinių pupinių ir miglinių javų, vaisių, daržovių, uogynų, daugiamečių žolių veislių parinkimas ekologinės gamybos ūkiams Lietuvoje".
Renginio vieta  LAMMC Joniškėlio bandymų stotis, Joniškėlio k.,  Pasvalio r.

Daugiau informacijos tel.: 8 451 38224, 868246714, el. paštas: jbs@jbs.ot.lt


2016-05-30


Naujas ekologinės gamybos ūkinės veiklos žurnalas

2016-05-10 direktoriaus įsakymu Nr. V-42 patvirtinta nauja Ekologinės gamybos ūkinės veiklos žurnalo (EGŪVŽ) redakcija. Lentelių sumažėjo, buvusių 11 ir 12 lentelių informacija bus nurodoma 3 lentelėje.


2016-05-19


Kviečiame tapti VšĮ "Tatulos programa" nariais

Kodėl verta tapti VšĮ „Tatulos programa“ nariu?
•    Puiki galimybė pasidalinti bendrais interesais, mintimis, idėjomis su kitais nariais.
•    Narių pozicijos atstovavimas viešoje erdvėje (LR Seimas, Ministerijos, žiniasklaida ir kt. institucijos)
•    Gauti informaciją apie įstaigos veiklą ir ja naudotis
•    Būti išrinktam į įstaigos valdymo organus.
•    Išsikeltų tikslų siekimas bei įgyvendinimas motyvuotų bei susivienijusių žmonių grupėje pasiekiamas efektyviau nei tai darant pavieniui.
•    Pasiūlymų teikimas įstaigos veiklos gerinimui.
•    Dalyvauti įstaigos rengiamuose seminaruose, mokymuose, diskusijose, galimybė g
auti balus, dalyvaujant ES paramos programose.
•    Prisidėti prie ekologinio ūkininkavimo populiarinimo, skatinimo.


2016-05-19


Dėl ekologinio ūkininkavimo išmokų
Žemės ūkio ministerijai patikslinus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklių nuostatas, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praėjusią savaitę atnaujino paraiškų vertinimą ir  vykdo paramos mokėjimus.
 
NMA dės visas pastangas, kad parama ekologiškai ūkininkaujančius pasiektų iki gegužės 31 d. (taisyklėse numatytas terminas – birželio 30 d.).


2016-04-06


Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

Informuojame, kad balandžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014  –2020 metų programos    priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.
 
Su balandžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-272 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20    d. įsakymo Nr. 3D-286   „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis    ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“   pakeitimo“ galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/95f91eb00dfc11e6bae4eb98746971fa 
2016-04-25


VšĮ "Tatulos programa" veiklos ataskaita ir seminaras ekologiškai ūkininkaujantiems

  2016 m.  gegužės 3 d. (antradienį) 
  10 val. įvyks  visuotinis dalininkų susirinkimas.  Adresas: Vytauto g. 59, Biržai („Senjorų  seklyčioje“).
 11 val. Žemės ūkio  ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Ekoagros specialistai pristatys naujoves, aktualijas ir reikalavimus ekologiškai ūkininkaujantiems.

Kviečiame dalyvauti.


2016-04-11


Žemės ūkio ministerija kviečia teikti pastabas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu, buvo pakeistos š. m. balandžio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu. Atsižvelgus į socialinių partnerių pasiūlymus paraiškų priėmimas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ buvo sustabdytas. Paraiškos bus priimamos nuo š. m. gegužės 2 iki birželio 6 d.

Šiuo metu yra parengtas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektas. Jis yra įdėtas į Teisės aktų informacinę sistemą, kad visi norintieji galėtų su projektu susipažinti, pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1138921&p_org=13&p_fix=y). Gautieji pasiūlymai bus įvertinti, siekiant priimti tinkamą sprendimą dėl priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių.


2016-04-11Prekyba ekologiškais produktais


VšĮ „Tatulos programa“ ūkininkai prekiaujantys ekologiška produkcija               

PC „Panorama“, Vilnius, ūkininkai prekiauja antradienį - šeštadienį nuo 10 val. iki 17 val.

Pirmadienis

Neprekiaujama

Antradienis

Rokas Giedrikas

Kiršonių k., Biržų r.

Daržovės, prieskoniniai augalai, žalumynai

Trečiadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai

Kazimieras Žilys

Algimantų k., Raseinių r.

Vytinti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

Ketvirtadienis

Zita Rimkienė

Raudondvario k., Kauno r.

Daržovės, žalumynai

Kazimieras Žilys

Algimantų k., Raseinių r.

Vytinti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

Penktadienis

Arūnas Giedrikas

Kiršonių k., Biržų r.

Daržovės, prieskoniniai augalai, žalumynai

„Du medu“

Prienų r.

Duonos, pyrago gaminiai

Šeštadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai

Zita Rimkienė

Raudondvario k., Kauno r.

Daržovės, žalumynai

Sekmadienis

Neprekiaujama

Prie žemės ūkio ministerijos pastato kiekvieną trečiadienį nuo 11 val. iki 16 val.

Trečiadienis

Algirdas  Motiečius 

Vadagynės k., Pasvalio r.

Medus, žiedadulkės, bičių duonelė ir kt. bičių surinkti produktai

Trečiadienis

Egidijus Kukelka

Obelaukių k., Biržų r.

Medus ir jo produktai

Trečiadienis

Laimutė Zaborskienė

Sprakšių k., Utenos r.

Daržovės, žalumynai, prieskoniniai augalai

Trečiadienis

Kazimieras  Žilys      

Algimantų k., Raseinių r.

Rūkyti, vytinti, sūdyti  mėsos gaminiai

Trečiadienis

Petras  Panavas

Pavirinčių k., Molėtų k.

Įvairios daržovės, kiaušiniai ir kt. produkcija


2016-04-11


Prasidėjo pasėlių deklaravimas

        Balandžio 11 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Ūkininkai bei kiti žemės ūkio veiklos subjektai deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti galės iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 d.). Bendrojoje paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones.
 Bendrojoje paraiškoje 2016 m. galima prašyti paramos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-194 nauja redakcija išdėstytas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafikas.
       Atkreipiame dėmesį, kad paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę "Ekologinis ūkininkavimas" priimamos nuo 2016-05-02.


2016-04-06


Balandžio mėnesį renkamos paraiškos (NMA informacija)

          2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:
„Parama smulkiesiems ūkiams“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
„Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
„Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)“ – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
 
         Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;
„Ekologinis ūkininkavimas“;
„Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;
„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.

2016-04-06


Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

2016 m. balandžio 6 d. Žemės ūkio ministerija įsakymu Nr. 3D-185 patvirtino Įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, kurie patikslina eilę punktų ir papunkčių bei 1, 3 priedus.

2016-03-31


VšĮ "Tatulos programa" dalyvavo tarptautinėje žemės ūkio parodoje "AgroBalt 2016"

Tarptautinėje parodoje "AgroBalt 2016", kuri vyko "Žalgirio" arenoje, Kaune, 2016 m. kovo 31 - balandžio 2 d. Tatulos programos stende dalyvavo trys ekologiniai ūkiai: Angelės ir Vytauto Zurbų (Biržų rajonas), Daivos ir Arūno Giedrikų (Biržų rajonas), Romos Mačienės ūkis (Šiaulių rajonas).

Nuoširdus ačiū visiems.

Daugiau nuotraukų galerijoje2016-03-22


Įvyko konkursas parodomajam ekologiniam ūkiui kurti

VšĮ ,,Tatulos programa“, įgyvendindama ,,Šiaurės Lietuvos  karstinio regiono požeminiams vandenims  nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus  ūkininkavimo  metodams  plėtoti“ 2016-2018 metų veiksmų plano 3.1 priemonę 2016 m. kovo 3 d. paskelbė konkursą, siekiant įkurti parodomąjį ekologinį ūkį.
Komisija patvirtino laimėtoju Arūno Giedriko ūkį (adresas Šaltinio g. 10 Naciūnų k., Biržų r.), kuris atitiko bendruosius reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus augalų auginimui.
Šeimos ūkis ekologiškai ūkininkauja nuo 2003 m. Išskirtinis bruožas – didelė augalų įvairovė. Ūkyje auginama daugiau nei 50 augalų rūšių: bulvės, kopūstai, burokėliai, morkos, prieskoniniai augalai, šilauogės, juodieji serbentai, levandos ir kt.


2016-03-14Sveikinimas

VšĮ "Tatulos programa" sveikina Gerb. Almoną Gutkauską 70-ojo Jubiliejaus proga.
2016-03-14Konkursas

VšĮ "Tatulos programa" kviečia Šiaurės Lietuvos karstiniame regione ekologiškai ūkininkaujančius ūkininkus, dalyvauti parodomojo ekologinio ūkio konkurse.