Lietuviškai English  
 
 
     
 
Ūkininkui
 
 
Perdirbėjui
 
 
Vartotojui
 
 
   
 
 
NAUJIENOS ir PASVARSTYMAI („Naujienų ir pasvarstymų" archyve - 1023-as blokas)
 
 
TATULOS PROGRAMOS ekologiškų gėrybių mugės - ekologiški produktai (2015-09-07)
 
 
TATULOS PROGRAMA (su FOTO) - ekologiški produktai; VEIKLOS ATASKAITA, už 2011 m.
 
 
Tatulos programos PRANEŠIMAS Europos Komisijos konferencijoje, Briuselyje
 
 
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS 2011 (apie „Tatulos“ kryptį 55-56 l.)
 
 
SUnaikinti GALIMA GREITAI, tačiau atkurti prireiks dešimtmečių (valstietis.lt)
 
 
Apie ekologinį ūkininkavimą
 
 
Maisto priedai. Kas slypi už E (papildyta 2008-06-22)
 
 
Tatulos programos SVARBESNI PRANEŠIMAI, t.t. konferencijose ir seminaruose
 
 
Firminė kavinukė „Tatulos programa" Biržuose, Vytauto g. 31 (FOTO)
 
 
PASVARSTYKIME (2006-2015), Skelbimų LENTA, Interneto nuorodos ir kt.
 
 
TEISĖS AKTAI (t.t. ir tie, kurie vėliau buvo pakeisti, panaikinti. Vėliausi - taip pat rubrikoje „Naujienos ir pasvarstymai“)
 
 
NAUJAS Lietuvos ženklas - EKOLOGIŠKIEMS PRODUKTAMS (VIDEO - 15 sek.)
 
 
Leidiniai
 
 
Kontaktai
 
 
Iš spaudos
 
 
Redaktorius, projekto partneriai
 
 
AR Lietuvoje APSIMOKA EKOLOGINIS ūkininkavimas (Žinių radijo laidoje "Raktas"); Ir... Apie VAIKŲ mitybą (Žinių radijas). LAIDOS ATSTATYTOS
 
 
Apie EKOLOGIŠKUS produktus, Žinių radijo laidoje „Raktas" (2007-08-16)-laida dar neatstatyta
 
 
Apie ekologiškus maisto produktus (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Tikslus laikas (šventės, renginiai ir kt.)
 
 
Archyvas: Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė Panevėžyje (2006-09-16) (Video)
 
 
Archyvas: Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė Panevėžyje (2007-09-15) (Video)
 
 
FOTO archyvas: Tatulos programos stende įvairiuose renginiuose svečiuojasi Lietuvos vadovai ir princas Čarlzas
 
 
2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m. Lietuvos pažangiausi ekologiniai ūkiai su FOTO; 2008 metais, vairą iš Tatulos programos, - jau perėmė ŽŪM
 
 
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti naujas, 2007 m. birželio 28 d. patvirtintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
 
 
Ekologinio žemės ūkio taisyklės (2015-04-20 Nr.3D-288)
 
 
Žinių radijo žurnalisto Gino Dabašinsko laida apie ekologinę gamybą, ekologiškus maisto produktus, GMO. LAIDA ATSTATYTA
 
 
Kaip atskirti...
 
 
Pokalbis „Prie pietų stalo“ (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Du įdomūs pranešimai (O. Kazlienės ir V. Skulskio), Tatulos programos Teminiame susitikime ( 2011-12-07)
 
 
Dėl nitratų...
 
 
Apie TATULOS programą DVEJOSE laidose „KITOKIA LIETUVA" (VIDEO, TV)
 
 
Ar Lietuvoje nusipirkti kokybiškų maisto produktų – neįmanoma misija? (Žinių radijas).LAIDA ATSTATYTA
 
 
Ar mums atvežamas prastesnės kokybės maistas nei Vakarų Europai? (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Pranešimas (2005 metais) apie Lietuvos pasirengimą diegti nacionalines kokybės schemas
 
 
VšĮ „TATULOS PROGRAMA" SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (2015 ir 2014 metų)
 
 
     
  Naujienos  
     
 
  2012 11 21

Tatulos programos pranešimas, Europos Komisijos konferencijoje, Briuselyje (ten jis buvo pateiktas anglų kalba):

EUROPOS KOMISIJA

Konferencija: Smulkūs ūkiai ir vietinė tiesioginė rinkodara

Briuselis, 2012 m. balandžio 20 d.

Tatulos programos (Lietuva) nuostatos ir požiūris

Manau, kad kiekviena ES šalis – narė turi savo išskirtinumų.1987-1993 metais, mes Lietuvoje parengėme ir Vyriausybėje patvirtinome bei pradėjome vykdyti Lietuvos ūkio pertvarkos į ekologinę programa (kurią pavadinome „Tatulos programa“). Kompleksinę programą. Nes buvome ir esame įsitikinę, kad mūsų nedidelė šalis gali suklestėti tuomet, jei joje dominuos būtent šeimos ūkiai, šeimos įmonės. O mūsų, mažos šalies atveju, - būtent ekologiniai ūkiai, ekologinės įmonės.

Šiai, čia paminėtai kompleksinei programai įgyvendinti, į savotišką organizaciją - funkcinę savivaldą, subūrėme šalies ūkius, kooperatyvus, įmones, kurie/kurios buvo pasiryžę savo ūkius ar įmones pertvarkyti į ekologinius. Tad ši mūsų funkcinė savivalda vykdė iš tiesų labai platų spektrą darbų: kreditavo ūkių bei įmonių verslo planus (ilgalaikiais neprocentiniai kreditais, ir gana stambiais), kai jie siekė ekologinio ūkio ar įmonės statuso; statė nuotekų valymo įrenginius, mėšlides. Rengė ir vykdė švietimo, mokymo programa. Tai natūralu. Tačiau taip pat užsakydavo mokslo tiriamuosius darbus, - juk kas geriau gali žinoti ko reikia iš mokslininko, jei ne ūkininkų organizacijai. Lygiagrečiai, ugdėme ir ugdome mūsų šalyje ekologiškų maisto produktų vartotoją, - tam, tiesioginės rinkodaros būdu, jau 18 metų, pastoviai rengiame didesnes ir mažesnes ekologiškų gėrybių muges. Nes manome, kad pagrindinis ekologinio ūkininkavimo plėtros garantas, - visgi, yra vartotojas.

Visa tai, ką dabar paprastai sprendžia, daro Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, - iki 1997 metų, savistoviai atliko pati ši minėta ūkininkų, gamintojų savivalda (Tatulos programa), kuriai nuo pat pradžių ir vadovauju.

Ką tuo noriu pasakyti. Tad ir mano dalyvavimo čia tikslas yra pasakyti, kad tie palankūs vėjai, šioje plotmėje, labai pasikeitė, kai įsijungėme į Europos Bendriją. Nes visa tai, ką labai puikiai sugebėjo atlikti minėta ūkininkų, gamintojų funkcinė savivalda (Tatulos programa), - visa tai, pagal naujus vėjus, perėmė pati Žemės ūkio ministerija, prie jos įkurta Nacionalinė mokėjimo agentūra. O ūkininkams, ypač smulkiesiems, dėl to atitinkamai prisidėjo daug biurokratijos. Tai dar ne pats blogiausias dalykas. Žymiai blogiau buvo tai, kad investicinė parama tapo praktiškai neprieinama smulkesniems šeimos ūkiams. Nes investavimo taisyklės buvo palankios stambiems dariniams. Tad mano manymu, ta prasme, tapo visiškai ydingai investicinė politika žemės ūkyje, - nes prioritetas investicijoms atiteko tiems, kurie vystė stambius, intensyvius pramoninius ūkius.

To pasėkoje, žinia, mūsų kaime labai sumažėjo darbo vietų. Tad realiai mes prarandame smulkių ūkininkų, gamintojų potencialą ateičiai. Nes kaimo žmonės, praradę darbus, kaip jau čia daugelis manau ir žino, masiškai emigravo, dalis tiesiog prarado orumą, jei taip galima išsireikšti.

Manau, kad kai šiandien yra svarstoma žemės ūkio politika po 2013 metų, kaip tai nebūtų sunku padaryti, - būtina yra prisipažinti klydus. Ypač 2007-2013 metų periode. Ir tai, manau, reikia garsiai pripažinti ir pasakyti  žmonėms. Ir... visgi, suteikime pagaliau galimybę, viltį kaimo, mažo miestelio žmogui. Atstatykime galimybę egzistuoti, dirbti ūkininkų, gamintojų funkcinei savivaldai taip ir tokiu lygmeniu, kaip tai buvo pradžioje čia minėtoje funkcinėje savivaldoje (Tatulos programa), iki 1997 metų.

Savo organizacijos pavadinimą paminiu tik kaip pavyzdį ir tik dėl to, kad būtų suprasta, kad kalbu apie realius, esamus dalykus. Tad visu tuo norėjau atkreipti Jūsų dėmesį, kad sekančio laikotarpio, nuo 2013 metų, prioritetas paramai, investicijoms, tokiose nedidelėse valstybėse kaip Lietuva, manau turėtų būti šeimos ekologiniams ūkiams, ekologinėms įmonėms bei jų funkcinėms savivaldoms.

Almonas Gutkauskas

Direktorius, Tarybos pirmininkas                                                   

 

Tatulos programa

Vytauto 38, LT-41143 Biržai

www.organic.lt

 

***

Žiniai, - žemiau, Europos Audito rūmų ataskaita (anglų kalba):

COUNCIL OF

THE EUROPEAN UNION

 

Brussels, 20 November 2012

 

 

 

16490/12

 

 

 

 

 

FIN 883

AGRIFIN 219

AGRI 775

AGRISTR 161

AGRILEG 172

 

NOTE

from:

General Secretariat

to:

Delegations

Subject:

Special Report No 9/2012 from the European Court of Auditors entitled

'Audit of the control system governing the production, processing, distribution and imports of organic products'
- Council Conclusions 

Delegations will find attached, in the Annex, the Council Conclusions on the above subject as adopted on 13 November 2012.

________________

ANNEX

COUNCIL CONCLUSIONS

on the Special Report No 9/2012 from the European Court of Auditors entitled

‘Audit of the control system governing the production, processing, distribution and imports of organic products '

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

(1)          WELCOMES the Special Report No 9/2012 from the European Court of Auditors entitled  ‘Audit of the control system governing the production, processing, distribution and imports of organic products’;

(2)          RECALLS the essential role of the control system of organic products in order to ensure consumer confidence, protect consumer interests and ensure the effective functioning of the internal market;

(3)          UNDERLINES the importance of adequate and timely exchange of information within Member States, between Member States and control bodies, between Member States, and between Member States and the Commission; INVITES the Commission as well as the Member States to continue to work together in order to ensure a direct flow of all relevant information on infringements and irregularities;

(4)          ENCOURAGES both the Commission and the Member States to work together in order to strengthen their monitoring and supervisory roles respectively;

(5)          ENCOURAGES the Commission to work towards increased harmonisation of the control and supervision measures enforced in the Member States.

(6)          STRESSES that coordination between control bodies, stakeholders and authorities is essential for the traceability of organic products; INVITES the Commission to evaluate whether improvements are necessary for the application of organic traceability requirements and to underpin the integrity of the organic production system;

(7)          NOTES the intrinsic weaknesses outlined by the Court of the system of import authorisation; WELCOMES the introduction of a new system of recognised control bodies, managed directly by the Commission and Member States, ensuring harmonised application of the import regime at the EU borders;

(8)          STRESSES the necessity of ensuring that control systems in third countries recognised as equivalent for organic production fulfil all regulatory requirements; CONSIDERS that the Commission could strengthen the supervision of third countries' control systems; INVITES the Commission, in co-operation with Member States to assess the feasibility of establishing  European electronic import certificates in order to facilitate and reinforce the control procedures at EU border;

(9)          NOTES that the Commission is currently assessing the EU legal framework governing organic production; CONSIDERS, in this context, that the Court's recommendations could be taken into account in this assessment.

Dėkui gerb. p. Nedai Jakubauskienei, už šią žinutę

 

***

2012-11-17

Atsiprašymas

Atsiprašau mūsų interneto svetainės lankytojų, kad šiandien (2012-11-17), dvylika valandų laiko (nuo vidurnakčio iki 11.55 val.), negalėjote naudotis mūsų interneto svetaine.

Dėkoju

UAB "Baltnetos komunikacijos" budintiems darbuotojams, kurie operatyviai atstatė mūsų interneto svetainę.

Almonas Gutkauskas 

***

2012-11-15

Sutikdami „Tatulos“ krypties 25 metus, turime bent tikėti galimu atgimimu, - juk gal viskas yra visagalio Viešpaties valioje... (I dalis)

Ši pirma dalis yra šiek tiek pritaikyta ir prie šios dienos aktualijų, atleiskite... 

Žemiau, pradžioje pateikiu pora istorinių nuotraukų, kurios nufotografuotos tiesiog iš video, apie Tatulos programos pirmąsias ekologiškų gėrybių muges (daug video juostų mums padovanojo LRT, - tiksliau jos televizijos laidos „Panorama“ žurnalistė Salomėja Pranaitienė, kuri ir rengdavo reportažus „Panoramai“, praktiškai iš visų Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugių...), - tad kokybė nuotraukose tikrai labai gavosi prasta (skirtingai nei matymas video juostose...). Filmuotos medžiagos apie visa tai tikrai turime labai daug, bet čia parodau keletą nuotraukų, iš jų, kad matytute koks didelis buvo ekologinis pakilimas prieš beveik du dešimtmečius Lietuvoje... Juk išeidavo tuomet, į Tatulos programos ekogiškų gėrybių muges tikrai labai daug sostinės gyventojų... Juk keletą metų, prieš pirmųjų mūsų šių mugių startą, 1995 metais, - per Lietuvos Radiją, pastoviai informuodavome visuomenę, kokia daroma mūsų tatuliečių veikla, siekiant, kad visa Lietuva būtų pertvarkyta į ekologinę...

Labai daug įdėjo pastangų, darbo, sumanumo rengiant Tatulos programos ekologiškų gėrybių muges, bendražygiai. Kairėje, - gerb. Vytautas Zurba...

Lietuva stebi valdžių pasikeitimą. Keisis Seimo dauguma ir ne tik, keisis Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo darbuotojai.

Tačiau žiniasklaidoje praktiškai bent aš mažai pastebiu šviečiamojo pobūdžio informacijos, kokie planai naujųjų yra.

Kad visai tylima tuo klausimu, - netiesą sakyčiau. Tačiau gal labiau yra kalbama apie minėtų reikalų viršūnėlę, t.y. patį biudžetą. Jo surinkimo, paskirstymo ypatumus.

Bet juk jį reikia uždirbti. Tam gal visi turėtų dirbti, atsiraitoję rankoves. Nors, žinoma, šiandien nėra tapati situacija, kokia buvo po antrojo pasaulinio karo Vokietijoje, Rusijoje ar net Vilniuje. Juk ir jis buvo gerokai sugriautas.

Po karo Vokietiją gelbėjo gerai žinomas Maršalo planas. Bet jam skirtų lėšų vokiečiai juk neišvogė...

Kažkaip pagalvoji, kad šiandieniniai Lietuvos žmonės matyt nesugebėtų taip dirbti, kaip dirbo po karo mūsų tautiečių seneliai, tėvai, kad ir atstatydami sugriautą sostinę. Kaip dirbo lenkai. Juk 1:1, jie atstatė ne tik visiškai visą sugriautą Varšuvos senamiestį, Karaliaus Rūmus... Jau nekalbant apie vokiečius.

Neseniai peržiūrėjau antrojo pasaulinio karo pabaigoje susuktą dokumentinį filmą, kur buvo rodoma karo metu sugriauti miestai. Tik viena, dvi sienos, ar nei vienos, nuo kiekvieno pastato telikę buvo...

Ir kai palygini, - o kiek jau metų Vilniuje yra statomas štai vienas pastatėlis. Kalbu apie Lietuvos galybės, didybės simbolį, - Karaliaus Rūmus, Gedimino pilies papėdėje. Gėda ir kalbėti...

Ir dar didesnė gėda buvo klausyti, tarsi išdavikiškų ne kurių Lietuvos žmogiukų sapaliojimų, atseit kam čia to reikėjo/reikia...

Žinoma, atskiras klausimas, kur dingsta skirti pinigai, kaip ir bet ką statant Lietuvoje, - kai statybų sąmatos čia, Lietuvoje, įprastai yra jau pripratę padvigubėti ar net patrigubėti... Tai čia visiškai kitas klausimas, manau, taip sakant, - kriminalinis...

Bet aš ne apie tai.

Noriu kalbėti apie mūsų, ekologų reikalus. Nes per šituos pastaruosius keturis metus, tarsi buvo siekiam/įtvirtinta, - kad Lietuvos ateitis chemizuotas žemės ūkis, atitinkama chemizuota gamyba... tik sugalvojant visokius „fasadus", - kad ta išmone tik stebėtis gali, bet jokiu būdu nesidžiaugti.

Nors manau, kad Tatulos programa, savo galingu įsiveržimu, ne žodžiais, kiek darbais, - manau giliai papurtė visuomenės pasąmonę... o tuomet žiūrėk, prieis visa tai ir iki žmonių sąmonės, gal...

Visgi yra ir tačiau. Manau, kad dar taip nebuvo niekada per 22 metus, kad tas naujas planuojamas periodas, nuo 2014 m., tarsi užliūliuotas praėjo, tarsi ir pramiegota... Bet juk ir jokia „diversija“ gal nebuvo planuota, kad taip valdančių institucijų visuomenė, jos socialiniai partneriai užmigtų (vienos kitos protesto bangos tikrai neužskaitome, ar traktoriuko paleisto link Briuselio...)...

Tiesiog, švelniai tariant, pastaruosius 4 metus, tarsi gavosi visiškai sustabdyta pertvarka į ekologinę Lietuvą. To tikrai, manau, niekada nebuvo per visus 22 metus. Dargi, ir anksčiau, nuo 1987 m. rudens...

Gal stebime tik kažkieno lengvai pasiektą pergalę... tyliai, be „fanfarų“ bandant ir pavykus prasėlinti...

Tiesa, dar priedo juk buvo/yra ir gana galinga antiekologinė kampanija Lietuvoje...

Tatulos programa dėjo daug pastangų, visus tuos dešimtmečius, be išimties iki pat šio pavasario. Paskutinis kantrybės lašas, mūsų parengtas ir perskaitytas pranešimas Briuselyje, Europos Komisijoje (EK) (organizuotoje konferencijoje) ir įteiktas EK komisarams, kitiems vadovams... (šį pranešimą žr. čia žemiau šio pasvarstymo)

Žinote, jei nebūtų priminta, tuo minėtu dokumentiniu filmu, tie totalūs antrojo pasaulinio karo sugriovimai, gal tikrai pagalvotum, - na pralošėme nebegrįžtamai. Na, kad gal šiandien jau visi tie šaukštai po pietų yra. Nors gal tie dešimtys ES paramos milijardų Lietuvoje „juodo“ darbo, ta prasme, neatliko, bet...

Na, dar va, pasinaudojant ir tuo, kad tiems šiandienos trisdešimtmečiams, kuriems tuomet, kuomet buvo daroma visa tai, apie ką jie šiandien pašūkauja tarsi „tai gal startuokime su ekologija...“ - buvo gal vos po 10 ar 15 metų... ir tad gal būtent dėl to šiandien jie net nenutuokia tuomet... ai ką čia ir betęsti...

Taigi, ar pralošėme. Ar jau taip yra, kad jokie ir naujieji čia, ir norėdami jau nebepadės...

Visgi manau, kad dar nėra nuosprendis ekologijai (kai šiandien pasitenkinama tik tarsi psiaudoekologija...).

Gal dar atsiras tokie, o gal ir geresni, kokių žmonių buvo, prieš 25, 20 metų Lietuvoje... ir imsis vėl, kaip kai kurie ėmėsi prieš 25 metus, o kai kurie prieš 20 metų...

Žinoma, taip galvoti, gal jau ir gryna utopija būtų, nes matyt ir „pinigų kartos“ laikmetis jau savo juodą darbą kiek tai atliko, kiek tai ir sužalodamas žmogaus sielą...

Taigi. O sutikdami „Tatulos“ krypties 25 metus, turime bent tikėti galimu atgimimu, - juk gal viskas buvo/yra visagalio Viešpaties valioje... tiek pakilimai, tiek sunkesni kalneliai...

Tačiau juk jei tai apie ką čia pakalbėjome, būtų/yra tik žmogaus valioje, - tikėti pertvarkos sėkme, į kurią visgi tiek jau sudėta... - tikrai jau būtų gana sunku šiandien...

Almonas Gutkauskas

ANTRA DALIS (atvertę puslapį, rasite kiek žemiau...)... ČIA

 

***

Iš archyvo (mintys, prieš 4 metus):

Kas tęsia ir kas pratęs „Tatulos“ kryptį (2008-11-09; 2008-12-03; 2004 m. gegužė)

*

Tatulos programos stendo tarptautinėje parodoje AgroBalt 2012 dalyviai ir padėka jiems... ČIA (žr. pranešimą, pagal 2012 m. gegužės 12 d. datą)

 

***

Kviečiu apsilankyti mūsų interneto svetainės „Skelbimų lentoje“... ČIA

 

***

KITUS ČIA SKELBTUS PASVARSTYMUS, KURIE JAU PORA METŲ NĖRA DEDAMI Į RUBRIKĄ „PASVARSTYKIME“, GALIMA RASTI... ČIA

 

***

KVIETIMAS į Tatulos programos ekologiškų gėrybių muges Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinėje mokykloje (kaip archyvas)... ČIA

*

Kitos Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugės... ČIA

 

***

Šios mūsų interneto svetainės turinys... ČIA

 

***

Iš mūsų archyvo, pamąstymui... ČIA

 

***

Naujienos ir pasvarstymai (2012-08-06 - 2012-08-15 blokas)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-08-02 - 2012-08-04 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-07-29 - 2012-07-30 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-07-20 - 2012-07-27 blokas)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-07-11 - 2012-07-13 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-07-02 - 2012-07-10 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-06-27 - 2012-06-29 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-05-22 - 2012-06-22 blokas SVEIKINIMAS)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-05-11 - 2012-05-19 blokas: SVARBI INFORMACIJA; AgroBalt 2012, FOTO)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-04-18 - 2012-05-05 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-03-25 - 2012-04-17 blokas)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-03-13 - 2012-03-23 blokas)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-03-07 - 2012-03-08 blokas)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-03-01 - 2012-03-05 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-02-18 - 2012-02-28 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-02-08 - 2012-02-17 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-02-01 - 2012-02-02 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-01-25-2012-01-31 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2012-01-03 - 2012-01-24 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-12-19 - 2011-12-31 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-12-05 - 2011-12-17 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-11-14 - 2011-12-03 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-10-26 - 2011-11-12 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-10-21 - 2011-10-24 blokas. FOTO)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-10-12 - 2011-10-20 blokas. FOTO)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-10-2 - 2011-10-10 blokas. FOTO)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-09-21 - 2011-10-01 blokas. FOTO)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-09-17 - 2011-09-19 blokas. FOTO)...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-09-01 - 2011-09-16 blokas. FOTO)...  ČIA

 Naujienos ir pasvarstymai (2011-08-10 - 2011-08-31 blokas. FOTO)...   ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-07-29 - 2011-08-09 blokas. FOTO)...   ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-07-11 - 2011-07-28 blokas. FOTO)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-07-11 -  2011-07-13 blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (Lauko diena...) (2011-07-08 FOTO)... ČIA 

Naujienos ir pasvarstymai (Lauko diena ir kt.) (2011-07-01-2011-07-07 blokas. FOTO)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011-05-13 - 2011-06-26 blokas. FOTO) ... ČIA

Reikalo neišpūtėme (Naujienos ir pasvarstymai nuo 2011-06-03 iki 06-10. FOTO) ...  ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011 m. gegužės 4 d. - gegužės 11 d. blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011 m. balandžio 20 d. -gegužės 2 d. blokas)... ČIA

Naujienos ir pasvarstymai (2011 m. balandžio 10 d. -19 d. blokas)... ČIA

 

***

Visos, šios interneto svetainės, Naujienos ČIA

Visi pasvarstymai (apart pastarųjų metų, kurie yra rubrikoje „Naujienos ir pasvarstymai“),  rubrikoje „Pasvarstykime“ ČIA (būkite atidūs, - kai kurie pasvarstymai čia yra sublokieti į dideles grupes: 40, 36, 10, 4)

 

***

Obuoliai, obuoliukai (I)... ČIA

 

***

Dėl kasos aparatų... ČIA

 

***

Tiesiog paprastas pasvarstymas... ČIA

 

***

Pasvarstykime: Žmonės... (I, II, III-ia dalys) ČIA

 

***

Patys paskutiniausi, 6 pasvarstymai (2011 m. sausio mėn.):

Neaplenkime gal mes, vienos... ČIA

 

*

Apsvaiginta visuomenė... ČIA

 

*

Amžina šlovė kritusiems už Lietuvą ČIA

 

*

Žuvis genda nuo galvos... ČIA

 

*

Bet vežimas dar juk ir nepajudėjo...; Apie prasmę... ČIA

 

***

Laisvalaikio metui:

Apie išskirtinės kokybės produktus... ČIA

*

Apie GMO - Tatulos programos neatremiama argumentacija... ČIA

*

Apie priedus „E“... ČIA 

***

Visi teisės aktai dėl ekologinio žemės ūkio, - šioje svetainėje (atvertę puslapį, turinį žr. kairėje pusėje...)... ČIA

***

Mūsų interneto svetainės TURINYS... ČIA

 
 Tatulos programos SVARBESNI PRANEŠIMAI (atvertus puslapį, nuorodas į pranešimus rasite, puslapio dešinėje pusėje, t.y. ten, kur yra šios svetainės turinys)... ČIA

 
     
 
atgal
 
 
Copyright 2004, organic.lt
  Adresas: Vytauto g. 38, Biržai
El.paštas:
  Tel.: +370 450 31778
Faksas: +370 450 31778
Born in Idea