Lietuviškai English  
 
 
     
 
Ūkininkui
 
 
Perdirbėjui
 
 
Vartotojui
 
 
   
 
 
NAUJIENOS ir PASVARSTYMAI („Naujienų ir pasvarstymų" archyve - 1023-as blokas)
 
 
TATULOS PROGRAMOS ekologiškų gėrybių mugės - ekologiški produktai (2015-09-07)
 
 
TATULOS PROGRAMA (su FOTO) - ekologiški produktai; VEIKLOS ATASKAITA, už 2011 m.
 
 
Tatulos programos PRANEŠIMAS Europos Komisijos konferencijoje, Briuselyje
 
 
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS 2011 (apie „Tatulos“ kryptį 55-56 l.)
 
 
SUnaikinti GALIMA GREITAI, tačiau atkurti prireiks dešimtmečių (valstietis.lt)
 
 
Apie ekologinį ūkininkavimą
 
 
Maisto priedai. Kas slypi už E (papildyta 2008-06-22)
 
 
Tatulos programos SVARBESNI PRANEŠIMAI, t.t. konferencijose ir seminaruose
 
 
Firminė kavinukė „Tatulos programa" Biržuose, Vytauto g. 31 (FOTO)
 
 
PASVARSTYKIME (2006-2015), Skelbimų LENTA, Interneto nuorodos ir kt.
 
 
TEISĖS AKTAI (t.t. ir tie, kurie vėliau buvo pakeisti, panaikinti. Vėliausi - taip pat rubrikoje „Naujienos ir pasvarstymai“)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2002-05-20 įsakymo Nr. 187 ir 2005-06-08 įsakymo Nr. 3D-302 pripažinimo netekusiais galios (dėl sertifikavimo)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-07-16 įsakymo Nr. 3D-431 pakeitimo (2006-04-05 Nr. 3D-135)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-08-13 įsakymo Nr. 3D-482 pakeitimo (2006-04-04 Nr. 3D-133)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-12-24 įsakymo Nr. 3D-676 pakeitimo (2005-10-05 Nr. 3D-473)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2005-01-11 įsakymo Nr. 3D-17 pakeitimo (2005-08-05, Nr. 3D-391)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2005-01-11 įsakymo Nr. 3D-17 pakeitimo (2005-06-29 Nr. 3D-326)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-05-28 įsakymo Nr. 3D-324 pakeitimo (2011-03-22 Nr. 3D-226)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-11-03 įsakymo Nr. 3D-593 pakeitimo (2005-06-01 Nr. 3D-288)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2000-12-28 įsakymo Nr. 375 pakeitimo (2005-05-25, Nr. 3D-284)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-11-03 įsakymo Nr. 3D-598 pakeitimo (2005-05-25 Nr. 3D-283)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2000-12-28 įsakymo Nr. 375 pakeitimo (2005-05-03, Nr. 3D-254)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2005-04-07 įsakymo Nr. 3D-197 pakeitimo (2005-05-31 Nr. 3D-287)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-08-13 įsakymo Nr. 3D-482 pakeitimo (2005-04-29, Nr. 3D-238)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-08-13 įsakymo Nr. 3D-482 pakeitimo (2005-03-30 Nr. 3D-182)
 
 
  Dėl ŽŪ ministro 2004-05-28 įsakymo Nr. 3D-324 pakeitimo (2004-09-10 Nr. 3D-508)
 
 
  ŽŪ ministro 2007-07-13 įsakymas Nr. 3D-342 (pradinis: 2004-05-28 Nr. 3D-324)
 
 
  ŽŪ ministro 2005-04-07 įsakymas Nr. 3D-197
 
 
  ŽŪ ministro 2006-09-05 įsakymas Nr. 3D-356
 
 
  ŽŪ ministro 2006-09-14 įsakymas Nr. 3D-360
 
 
  ŽŪ 2005-07-14 įsakymas Nr. D-1-367/3D-342 "dėl aplinkosauginių reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo"
 
 
  Ekologinio žemės ūkio teisės aktai
 
 
  Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo
 
 
  ŽŪ ministro 2007-02-21 įsakymas Nr. 3D-82
 
 
  Svarbu: Ž.ū. ministro 2007 m. balandžio 5-6 d. įsakymai Nr. 3D-149, 151
 
 
  ŽŪ ministro 2007-08-24 įsakymas Nr. 3D-391
 
 
  Dėl Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymo Nr. 3D-152 pakeitimo
 
 
  ŽŪ ministro 2007-11-10 įsakymas Nr. 3D-492
 
 
  Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programa (oficialus vertimas). ( 1.4 Mb). NAUJA-2007-09-19 redakcija
 
 
  Nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti naujas, 2007 m. birželio 28 d. patvirtintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
 
 
  Patvirtintas ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklas ir jo naudojimo taisyklės
 
 
  ŽŪ ministro 2009-05-04 įsakymas Nr. 3D-309, dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo
 
 
  ŽŪ ministro 2009-05-04 įsakymas Nr. 3D-308, dėl ŽŪ ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl kaimo
 
 
  Du Žemės ūkio ministro Kazimiero Starkevičiaus įsakymai (dėl prekyviečių ir dėl prekybos savo gamybos...)
 
 
  Ekologinės gamybos sertifikavimas: teisės aktai; darbų tvarka, formos; nauji darbų įkainiai
 
 
  Sertifikuoti ekologiški produktai
 
 
  Naujausia informacija apie pasikeitusius teisės aktus
 
 
  REGLAMENTAI (EB) 834/2007 ir 889/2008
 
 
  Kaimo plėtros 2007-2013 m. programa, Kaimo plėtros 2004-2006 m. planas ir kt.
 
 
  Kasmetinė kompensacinė išmoka
 
 
  Pastarųjų metų svarbūs ekologinio žemės ūkio teisės aktai - 26 dokumentai (paskutinis - 2011-01-20)
 
 
  ŽŪM 2007-04-06 įsakymo Nr. 3D-152 nauja taisyklių redakcija, kuri galioja nuo 2012 m. kovo 28 d.
 
 
  ŽŪM 2007-07-13 įsakymas Nr. 3D-342 (ankstesnis: 2004-05-28 Nr. 3D-324)
 
 
  ARCHYVAS. ŽŪ ministro 2011-04-03 Nr. 3D-240 „... „Dėl gyvulių skaičiaus prilyginimo... bei augalų priskyrimo...“
 
 
  ARCHYVAS. Ekologinio žemės ūkio taisyklės (2011-04-06 redakcija)
 
 
  Archyvas. Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės
 
 
  ARCHYVAS. Dėl ŽŪ ministro 2004-05-28 įsakymo Nr. 3D-324 pakeitimo (2012-04-03 Nr. 3D-240)
 
 
  ARCHYVAS. Ekologinio žemės ūkio taisyklės (pakeistos 2012 m. balandžio 17 d.)
 
 
  Archyvas. Ekologinio žemės ūkio taisyklių redakcija (2014-04-10)
 
 
  Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (2)
 
 
  Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2)
 
 
  Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo (ŽŪM 2015-06-12 įsakymas Nr. 3D-501)
 
 
NAUJAS Lietuvos ženklas - EKOLOGIŠKIEMS PRODUKTAMS (VIDEO - 15 sek.)
 
 
Leidiniai
 
 
Kontaktai
 
 
Iš spaudos
 
 
Redaktorius, projekto partneriai
 
 
AR Lietuvoje APSIMOKA EKOLOGINIS ūkininkavimas (Žinių radijo laidoje "Raktas"); Ir... Apie VAIKŲ mitybą (Žinių radijas). LAIDOS ATSTATYTOS
 
 
Apie EKOLOGIŠKUS produktus, Žinių radijo laidoje „Raktas" (2007-08-16)-laida dar neatstatyta
 
 
Apie ekologiškus maisto produktus (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Tikslus laikas (šventės, renginiai ir kt.)
 
 
Archyvas: Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė Panevėžyje (2006-09-16) (Video)
 
 
Archyvas: Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugė Panevėžyje (2007-09-15) (Video)
 
 
FOTO archyvas: Tatulos programos stende įvairiuose renginiuose svečiuojasi Lietuvos vadovai ir princas Čarlzas
 
 
2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m. Lietuvos pažangiausi ekologiniai ūkiai su FOTO; 2008 metais, vairą iš Tatulos programos, - jau perėmė ŽŪM
 
 
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti naujas, 2007 m. birželio 28 d. patvirtintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
 
 
Ekologinio žemės ūkio taisyklės (2015-04-20 Nr.3D-288)
 
 
Žinių radijo žurnalisto Gino Dabašinsko laida apie ekologinę gamybą, ekologiškus maisto produktus, GMO. LAIDA ATSTATYTA
 
 
Kaip atskirti...
 
 
Pokalbis „Prie pietų stalo“ (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Du įdomūs pranešimai (O. Kazlienės ir V. Skulskio), Tatulos programos Teminiame susitikime ( 2011-12-07)
 
 
Dėl nitratų...
 
 
Apie TATULOS programą DVEJOSE laidose „KITOKIA LIETUVA" (VIDEO, TV)
 
 
Ar Lietuvoje nusipirkti kokybiškų maisto produktų – neįmanoma misija? (Žinių radijas).LAIDA ATSTATYTA
 
 
Ar mums atvežamas prastesnės kokybės maistas nei Vakarų Europai? (Žinių radijas)-laida dar neatstatyta
 
 
Pranešimas (2005 metais) apie Lietuvos pasirengimą diegti nacionalines kokybės schemas
 
 
VšĮ „TATULOS PROGRAMA" SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (2015 ir 2014 metų)
 
 
     
  Dėl ŽŪ ministro 2002-05-20 įsakymo Nr. 187 ir 2005-06-08 įsakymo Nr. 3D-302 pripažinimo netekusiais galios (dėl sertifikavimo)  
     
 
MINISTRO ĮSAKYMAI

Grįžti į įsakymų sąrašą

Susiję įsakymai:

Nr. 187 2002 05 20 Dėl ekologinės gamybos ūkių sertifikavimo darbų, iš dalies apmokamų specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis, įkainių (Negalioja)
Nr. 3D-302 2005 06 08 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr.187 „Dėl ekologinės gamybos ūkių sertifikavimo darbų, iš dalies apmokamų Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis, įkainių“ pakeitimo (Negalioja)


vytis.gif (1394 bytes)LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S

Nr. 3D-192

Vilnius 2006 05 05

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 187 ir žemės ūkio ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-302 pripažinimo netekusiais galios

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 187 „Dėl ekologinės gamybos ūkių sertifikavimo darbų įkainių“ (Žin., 2002, Nr.51-1962).

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. 3D-302 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 187 „ Dėl ekologinės gamybos ūkių sertifikavimo darbų, iš dalies apmokamų specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis, įkainių“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr.73-2658).

 

 

Žemės ūkio ministrė

Kazimira Danutė Prunskienė

 

Įsakymą parengė Maisto saugos ir kokybės departamento (direktorius Saulius Jasius, tel.239 11 46) Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus (vedėjas Gediminas Almantas, tel. 239 11 18) vyresnioji specialistė Jolanta Jucytė, tel. 239 12 46Paruošti spausdinti
 
 
 
 
Atgal     Į viršų
 
Copyright 2004, organic.lt
  Adresas: Vytauto g. 38, Biržai
El.paštas:
  Tel.: +370 450 31778
Faksas: +370 450 31778
Born in Idea