1. Ekologinės gamybos taisyklės

1. Ekologinės gamybos taisyklės: AKTUALI su visais pataisymais 2000 m. gruodžio 28 d. Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ redakcija, galiojanti nuo 2016-03-05


2. "Ekologinis ūkininkavimas" įgyvendinimo taisyklės

2015 m. balandžio 20 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-286, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių redakcija, galioja nuo 2015-09-09

 "Ekologinis ūkininkavimas" įgyvendinimo taisyklių pakeitimas 2016-04-06

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 


3. Ekologinės gamybos sertifikavimas

Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės įsakymas "Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo "


4. Pasėlių deklaravimo taisyklės

2012 m. kovo 15 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-171 Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo redakcija (TAR, 2015, Nr. 17649), galiojanti 2012-2015 m. paraškų teikimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms


5. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono programa

 LR Žemės ūkio ministro įsakymas "Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo"